Karaktertest Karaktertest Karaktertest Karaktertest
Algemene voorwaarden
 • KarakterTest.nl is een site waar men gebruik kan maken van een test, zodat je kunt achterhalen wat mensen van je vinden (gebaseerd op 10 karaktereigenschappen).
 • Als je gebruik gaat maken van KarakterTest.nl, ga je expliciet akkoord met het ontvangen van commerciële aanbiedingen van Karaktertest.nl en/of haar partners per email, post of SMS.(maximaal 1x per week!). Ontvangst hiervan is gratis.
 • Mensen die meedoen aan de karaktertest vullen emailadressen van hun vrienden/bekenden in.
 • Op de website gelden deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Check regelmatig deze pagina met de voorwaarden.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitslag van de rapporten die je per mail ontvangt en hier kan ook niet over worden gediscussieerd / gecommuniceerd.
 • Het is verboden om SPAM te versturen via deze site.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de Karaktertest website (waaronder foto's, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van Karaktertest of Karaktertest sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij Karaktertest, de Karaktertest sponsors of adverteerders.
 • Op de betrekkingen tussen het Karaktertest lid en Karaktertest is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen het Karaktertest lid en Karaktertest worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Assen, dan wel ter keuze van Karaktertest, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het Karaktertest lid.
Privacyverklaring
 • U kunt altijd zelf uw gegevens verwijderen.
 • Aan adverteerders worden geen gegevens verstrekt, anders dan standaard resonsegegevens als openingsratio, doorclicks, etc. Uw persoonlijke gegevens worden alleen op uw initiatief verstrekt aan derden verstrekt.
 • Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bepalen van de juistheid van de door u verstrekte gegevens, verificatie van de door u uitgevoerde transacties en voor marketing acties van Karaktertest en/of haar partners.
Wil je je uitschrijven van de mailings?

Wil je geen emails meer ontvangen van karaktertest.nl? Dan kan je je hier uitschrijven. Vul je emailadres in en druk op de verzendknop.
Emailadres:   
Inmiddels hebben 168770 mensen
een rapport ontvangen:

Dit zijn de gemiddelde cijfers van
al onze deelnemers

 De 10 Karakter vragen  Score 
 De persoon is intelligent  7.4 
 De persoon is vriendelijk  8.3 
 De persoon is sociaal  7.9 
 De persoon is vrolijk  8.3 
 De persoon is lief  8.3 
 De persoon is positief  7.5 
 De persoon heeft humor  7.9 
 De persoon is betrouwbaar  8.1 
 De persoon is sportief
 (qua winnen/verliezen) 
7.6 
10   De persoon is geduldig  6.8 
10=maximaal   5=gemiddeld   1=minimaalWebdesign Omnisite